WPQR - Welding Procedure Qualification Record

Navigace: / Domů / Inspekce a měření / WPQR

Mohlo by Vás zajímat

WPQR je kvalifikační certifikát svařování odzkoušeného svařeného zkušebního vzorku podle normy EN ISO 15614-1 nebo EN ISO 15614-2  nebo také exportní varianta mimo země EU podle jiných norem jako je například NORSOK M-101 nebo AWS D 1.1 vystavený akreditovanou inspekční organizací. K celému postupu, jak je níže popsaný, Vám můžeme poradit a povinné části provedeme naším inspektorem.

Postup při kvalifikaci WPQR:

1. krok - zpracování pWPS

Svářečský dozor výrobce navrhne konfiguraci zkušebního kusu a předběžné postupy svařování – pWPS podle svých požadavků nebo požadavků zákazníka. To znamená navrhne druh svaru, tloušťku a druh svařovaného materiálu, metodu a polohu svařování.

2. krok - příprava  zkušebního kusu  

Výrobce musí připravit zkušební plechy nebo trubky se stanovenými rozměry a úkosy.

3. krok - zkušební atesty

Výrobce musí získat atesty k základnímu materiálu, atesty k přídavnému materiálu a atesty kalibrace svářeček.

4. krok - svaření zkušebních vzorků

Svařování musí proběhnout za přítomnosti našeho nezávislého kvalifikovaného inspektora, který v průběhu svařování zaznamenává údaje týkající se charakteristik jako je napětí, proud, teplota, rychlost a čas.

5. krok - provedení nedestruktivních a mechanických laboratorních zkoušek

Inspektor provede  nebo zajistí posouzení vzorků metodou nedestruktivních zkoušek (vizuální zkouška, penetrační zkouška, magnetická zkouška, zkouška prozářením, ultrazvuková zkouška) a zajistí provedení mechanických zkoušek v rozsahu podle požadavků příslušné normy (makroskopické zkouška, tahová zkouška, zkouška v ohybu, zkouška vrubové houževnatosti, zkouška tvrdosti) v kvalifikované mechanické laboratoři.

6. krok - inspekční certifikát WPQR

Pokud výsledky nedestruktivních a destruktivních zkoušek odpovídají hodnotám stanoveným normami pro dané materiály, vydá akreditovaný inspekční orgán certifikát WPQR. Inspekční certifikát může výrobce použít jako důkaz svých kvalitních svařovacích postupů pro stávající i potencionální klienty.

pozadi_pro_formular

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes

Doplňující informace k poptávce