ISO 45001 - implementace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Otevřít zdroj

ISO 50001 - implementace systému managementu hospodaření s energiemi (EnMS)

Otevřít zdroj

ISO 22301 - implementace systému managementu kontinuity podnikání (BCMS)

Otevřít zdroj

ISO 27001 - implementace Systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)

Otevřít zdroj

ISO 14001 - implementace Systému environmentálního managementu (EMS)

Otevřít zdroj

ISO 9001 - implementace Systému managementu kvality (QMS)

Otevřít zdroj

ISO 37001 - implementace Systému managementu ochrany proti korupci

Otevřít zdroj

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

PRO ISO NORMY

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Náš web se věnuje pouze části spektra vydaných norem a to jsou normy věnující se problematice systémů řízení. Nejznámější normou mezi veřejností je norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality, ovšem v dnešní době se v praxi uplatňuje již několik desítek systémových norem.

Věnujeme se dění kolem systémové certifikace v České republice, přinášíme základní charakteristiky v praxi uplatňovaných norem, publikujeme přehledy konzultačních a certifikačních společností. Pokračujeme v projektu zveřejňování certifikovaných společností, ovšem jedná se o velmi ztíženou práci, protože v poslední době je v zájmu certifikačních společností takové seznamy z konkurenčních důvodů nezveřejňovat.

Nezávislá poptávka

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes

Jméno a příjmení

Telefon

Email

Zpráva pro nás

<