Normy

ACM Czech, s.r.o.

Systémy řízení kvality dle norem ISO 9001

EMS systém environmentálního managementu dle noormy ISO 14001

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

OHSAS 18001, BS 7799, ISO/TS 16949, AS 9100, QS – 9000,ISO 13485, HACCP, PAS 43, RT05, RT08

Kontakt: ACM CZ s.r.o., Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec 5

Tel.: 482 710 625, 739 317 130, Fax: 482 710 626, e-mail: info@acmcert.cz, web: www.acmcert.cz

AZ Cert EU s.r.o.

certifikace systémů enviromentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001

certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001

certifikace systémů bezpečnosti informací podle ČSN ISO/IEC 27001

certifikace systémů managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001, vč. požadavků na jakost při svařování podle ČSN EN ISO 3834-2

Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno

Tel.: 722 945 412, e-mail: info@azcert.eu, web: www.azcert.eu

BEST QUALITY, s.r.o.

certifikace systému environmentálního managementu dle ISO 14001:2015

certifikace systému managementu jakosti dle ISO 9001:2015

certifikace managementu jakosti dle norem ISO 9001:2015 v kombinaci s EN 729-2 zajišťení jakosti při svařování

certifikace systému bezpečnosti a ochrany při práci dle OHSAS 18001:2007

Těšínská 54/120, 710 00 Slezská Ostrava

Tel: 595 225 143, e-mail: info@bestquality.cz, web: www.bestquality.cz

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Systému managementu kvality podle ISO 9001, ISO/TS 16949, QS 9000, VDA, AS 9100

Systémy managementu kvality podle ISO 9001, ISO/TS 16949, QS 9000, VDA, AS 9100

Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001

Systémy bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001

Systémy IT podle ISO/IEC 20000

Systémy společenské odpovědnosti podle SA 8000

Systémy spotřebitelského řetězce dřeva – C-o-C

Systémy managementu v potravinovém řetězci – HACCP, BRC, IFS, GMP 13, ISO 22000, FSSC, UTZ, RSPO

Systémy udržitelnosti emise skleníkových plynů ISCC, verifikace výkazu emisí GHG

Systémy managementu hospodaření s energií – ISO 50001

Kurzy pro auditory a vedoucí auditory podle ISO 9001 a ISO 14001

Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4

Tel.: 210 088 267, fax: 210 088 291

e-mail: certification@bureauveritas.cz,

web: www.bureauveritas.cz, www.bureauveritas.com, www.bvtraining.cz, www.ekozemedelstvi.cz

3EC International, s.r.o.

ISO 9001:2015 /ČSN EN ISO 9001:2016/

ISO 14001:2015 /ČSN EN ISO 14001:2016/

OHSAS 18001:2007 – BOZP

ISO/IEC 27001:2013 – bezpečnost informací

ISO/IEC 20000-1:2011 – IT služby

ISO 50001:2011 – hospodaření s energiemi

ISO 22000, HACCP, FSSC 22000 – bezpečnost potravin

C-o-C dle TD CFCS 2002.2013 – spotřebitelský řetězec lesních produktů

Certifikaci systému managementu kvality v oboru pozemních komunikací

Hornoměcholupská 518/68, 102 00 Praha 10, tel.: 420(0) 267199926, 267199930, e-mail: info@3ec.cz, web: www.3ec.cz

CERTLINE, s.r.o.

ČSN EN ISO 9001 (systém managementu kvality)

ČSN EN ISO 13485

ČSN EN ISO 14001 (systém environmentálního managementu)

ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

ČSN ISO/IEC 27001 (systém managementu bezpečnosti informací)

ČSN EN ISO 50001 (systém managementu hospodaření s energií)

ČSN EN ISO 50001 (systém managementu hospodaření s energií)

ČSN EN ISO 9001 a Metodického pokynu SJ-PK

ČSN EN ISO 9001 ve spojení s Nařízením Rady (EU) č. 333/2011

Věstník MZe 2/2010 (systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů – HACCP)

Šalounova 627/3, 638 00 Brno

Tel./fax: 515 551 745, e-mail: certline@certline.cz

DNV GL Group

Certifikace systémů managementu: ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001 • ISO/IEC 27001 • ISO/IEC 2000

Certifikace pro automobilový průmysl: ISO/TS 16949 • VDA 6.1 • VDA 6.2 • VDA 6.4

Certifikace v oblasti zdravotnických prostředků: ISO 13485 • ISO 14971

Certifikace dodavatelského řetězce výrobců kolejových vozidel: IRIS standard

Certifikace v oblasti potravinářství: HACCP • FSSC 22000 • IFS • GMP

Certifikace pro integrované systémy • SCC • ISO 50001 • AS 9100

Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 233 321 231

e-mail: prg@dnvgl.com

DOM – ZO 13, s.r.o.

Certifikace dle ČSN EN ISO 3834, ČSN EN ISO 14554, ČSN EN 15085, ČSN EN 1090-2

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2015, ČSN OHSAS 18001:2008

DQS Cert s.r.o.

Certifikace QMS (systém managementu jakosti) dle ISO 9001

Certifikace EMS (systém environmentálního managementu) dle ISO 14001

Certifikace SMBOZP (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dle OHSAS 18001

Certifikace SMBOZP (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dle OHSAS 18001

Certifikace dle norem ISO/TS 16949, HACCP, ČSN EN 729-2

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Libeň, 180 00 Praha 8

Tel.: 604 270 502, Fax: 286 582 450

web: dqs@dqs.cz, e-mail: www.dqs.cz

United Registrar of Systems Czech, s.r.o.

Systém řízení kvality dle norem ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 13485

EMS systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001

TÜV Rheinland Česká republika s.r.o.

QMS systém managementu jakosti podle norem ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 13485

EMS systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001

Textilní zkušební ústav, s.p.

Certifikační orgán pro systémy managementu podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 13485

CERT-ACO, s.r.o.

Certifikace systémů jakosti výrobních organizací a organizací poskytující služby podle EN ISO 9001:2015, s modifikací podle ČSN EN 46001+ ČSN EN 729 – ČIA 3027

Certifikace EMS podle ČSN EN ISO 14001 – ČIA 3070

Ověřovatel pro oblast životního prostředí programu EMAS – ČIA 5001

ČIA 3028 pro funkce: Manažer (QM EOQ)

ČIA 3028 pro funkce: profesionál (QP EOQ)

ČIA 3028 pro funkce: auditor (QA EOQ)

ČIA 3028 pro funkce: technik jakosti (QT)

ČIA 3028 pro funkce: externí (EA) a interní auditor (IA)

ČIA 3028 pro funkce: manažer (M EMS) a auditor environmentu (A EMS); manažer vzorkování vod (MVV);

ČIA 3028 pro funkce: manažer vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB (M PCB)

ČIA 3028 pro funkce: manažer metrologie (MM); poradce v oboru řízení jakosti (PSQ), manažer (M MBE) a hodnotitel podnikatelské úspěšnosti (H MBE)

ČIA 3028 pro funkce: manažer (M HACCP) a auditor HACCP (A HACCP)

ČIA 3028 pro funkce: poradce organizačně ekonomického (POE), správce konkursní podstaty (SKP), dražebník (DRA), likvidátor (LIK)

Huťská 275/3, 272 01 Kladno

Tel: 312 645 007, 645 058, 645 512, fax: 312 662 045, e-mail: cert@cert.cz, www.cert.cz

CertEQ International, spol. s r.o.

ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

CIS – Certification & Information Security Services – mezinárodní certifikační a vzdělávací společnost

SO 27001 a ISO 20000, personální a systémové audity a certifikace, globální působnost

SO 27001 a ISO 20000, personální a systémové audity a certifikace, globální působnost

CQS – Sdružení pro certifikaci systemů jakosti

ISO 9000 – Certifikace systémů managementu kvality

ISO 14001 – Certifikace systémů environmentálního managementu

Česká společnost pro jakost, z.s.

ISO 9001 – certifikace systému jakosti

HACCP – certifikace systému kritických bodů

DEKRA CZ a.s.

Certifikace systémů managementu: ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001 / ISO 45001 • ISO 27001 • ISO 20000 • ISO 50001 • ISO 22301

Certifikace pro automobilový, letecký a železniční průmysl: IATF 16949 • EN 9100 • ISO/TS 22163

Integrované systémy • HACCP • SQAS • SCC • SCP • IFS • GMP • ISO 22000

Türkova 1001, 149 00 Praha 4

Tel: +420 267 288 317, Mobil: +420 602 439 443

e-mail: hedvika.stranska@dekra.com

Elektrotechnický zkušební ústav

ČSN EN ISO 9001 – Certifikace systémů managementu kvality (QMS) – ČIA 3004

ČSN EN ISO 14001 – Certifikace systémů environmentálního managementu (EMS) – ČIA 3004

EURO CERT CZ, a.s.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 a ISO 3834-2

Lidická 531, 252 63 Roztoky u Prahy

Tel.: +420 234 222 111, Fax: +420 234 222 100

e-mail: info@eurocert.cz, web: www.eurocert.cz

Intertek s.r.o.

Managementu kvality (ISO 9001:2015)

Environmentálního managementu (ISO 14001:2015)

Ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (OHSAS 18001:2007/ISO 45001:2017)

V automobilovém průmyslu (IATF 16949:2016)

Managementu hospodaření s energií ( ISO 50001:2011 )

Bezpečnosti krmiv (GMP+ FSA) pro: Obchodování s krmivy

Bezpečnosti krmiv (GMP+ FSA) pro: Skladování a překládka krmiv

Bezpečnosti krmiv (GMP+ FSA) pro: Silniční přeprava krmiv

Bezpečnosti krmiv (GMP+ FSA) pro: Zasilatelství silniční přepravy

Bezpečnosti krmiv (GMP+ FSA) pro: Výroba krmných materiálů

Managementu bezpečnosti informací (ISO 27001:2013)

IT požadavky na systém managementu služeb (ISO 20000-1:2011)

Certifikace udržitelnosti biopaliv ISCC

Certifikace dle českého standardu bez GMO

Sociální audity: GSV, SQP, WCA aj.

Audity pod programy: BSCI, EICC, SMETA, ICS, SCAN aj.

HS (hard line – soft line) inspekce

Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8

Tel: +420 270 003 236 (office)

web: www.intertek.com, www.intertek-cz.com

LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.

ISO 9001, ISO 14001, HACCP.

Certifikace v oblasti: informační technologie, zdravotnictví, dopravu a logistiku, plastikářský a chemický průmysl, potravinářství, stavebnictví a rozsáhlou oblast služeb.

ISO 17799

Praha 3 – Vinohrady, Vinohradská 184

PSČ: 13052, tel 777 937 097

e-mail: info@ll-c.cz

Lloyd’s Register

Certifikaci systémů managementu kvality a specifických standardů: ISO 9001, IATF 16949, AS 9100, ISO 13485, IRIS

Certifikaci systémů environmentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14001

Certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (H&SS) podle normy ISO 45001

Certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (H&SS) podle normy ISO 45001

Certifikaci etických standardů SMETA

Certifikaci v potravinářství HACCP, BRC Food,, IFS Food, ISO 22 000, FSSC 22000 Food

Certifikaci pro výrobce obalových materiálů BRC/IoP, EN 15593, PAS 223

Certifikaci v oblasti výroby a dopravy krmiv podle schémat GMP +, FAMI-QS, EFISC

Certifikaci podle dalších specifických standardů v IT TickIT, ISO 27001, ISO/IEC 20000-1

Certifikaci v oblasti logistiky TAPA, IFS Logistic, ISO 13816

Kurzy a školení pro interní auditory dle standardů ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, AS 9100, ISO 45001

Táborská 31, 140 00 Praha 4

Tel. +420 222 222 241

e-mail: prague@lr.org, sales@lr.org, web: www.lrqa.cz, www.lrqa.s

PAVUS, a.s.

ISO 9001 – Certifikace systémů jakosti ve stavebnictví a u dodavatelů pro stavebnictví (1 obor) – ČIA 3042

Certifikační orgán QUALIFORM – odbor certifikace

Certifikace systémů managementu kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9001:2015 (příp. ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 – požadavky na jakosti při svařování),

Certifikace systémů environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2015

Quality Austria – mezinárodní certifikační a vzdělávací společnost

Certifikace, vzdělávání podle ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, SCC, SA 8000, ISO 31000, VDA 6.x, ISO/TS 16949, IRIS, EN 9100, PEFC, HACCP

SGS Czech Republic, s.r.o.

ISO 9001 – Certifikace systémů jakosti

STAVCERT Praha, spol. s r.o.

ISO 9001, ISO 14001, ČSN EN 729-2,3,4 – certifikace systémů jakosti ve stavebnictví a svařování

Vystavení průkazu způsobilosti pro provádění ocelových konstrukcí podle normy ČSN 73 2601 Z-2

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Certifikační orgán pro certifikaci systémů jakosti č. 3007 podle norem ISO 9000, EN 46000, ISO 13485 a ISO 13488

T Cert, s.r.o.

ISO 9001 – systém řízení kvality, ISO 14001 – systém environmentálního řízení

TDS Brno – Sekce řízení jakosti a certifikace, p.s.

Certifikace systémů managementu jakosti (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2015

Certifikace systémů environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2015

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Certifikační orgán č. 3001 a 3140 pro certifikaci ISO 9001, ISO 14001

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o.

Certifikace systémů managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2015

Certifikace systémů managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2015 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 – Požadavky na jakost při svařování

Certifikace systémů environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2015

Certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS18001:2008

Certifikace systémů managementu bezpečnosti informací podle ČSN ISO/IEC 27001:2013

Certifikace systémů managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2012

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník

Tel.: 296 374 851, 596 620 434, mob.: 724 024 711, 724 024 714

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

ISO 9001 – certifikace systémů jakosti výrobních procesů a služeb – ČIA 3002

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Ve všech oblastech průmyslu a služeb od automobilového průmyslu přes energetiku, elektrotechniku, dopravu, potravinářství až po stavebnictví, strojírenství a životní prostředí

Oceňování nemovitostí

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, certifikace C-o-C založená na systému FSC posuzování a certifikace systémů enviromentálního managementu (EMS)

GDPR – Nařízení o ochraně osobních údajů

Systém pro řízení kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949

Dynamické testování komponent DYCOT

Katapult ALIS pro fyzickou simulaci bočních nárazů

Virtuální simulace

Ředitel, jednatel: Ing. Oleg Spružina

Prokurista: Ing. Jiří Socha, Ph.D.

Novodvorská 994, 142 21 Praha 4

Tel. +420 239 046 800, fax: +420 239 046 805

e-mail: info@tuv-sud.cz, web: www.tuv-sud.cz

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o.

ISO 9001 – Certifikace systémů jakosti ve stavebnictví a souvisejících průmyslových oborech, chemickém a plastikářském průmyslu, v obchodu a službách

ČIA 3009

TÜV NORD Czech, s.r.o.

EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, SCC, EN ISO 3834-2, ISO/IEC 27001:2013, ISO 20000-1:2005, ISO/TS 16949:2002

VDA 6.1, VDA 6.4, KBA, IRIS, HACCP, GMP (B2, B4.1, B5), IFS

FS Logistic, BRC, EN ISO 22000, EN ISO 13485:2003

ČIA dle ČSN EN ISO/17024:2003 jako Certifikační orgán osob, ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 jako Inspekční orgán typu „A“, ČSN EN 45011:1998 jako Certifikační orgán pro výrobky a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 jako Laboratoře a zkušebny

NoBo 1221 pro výtahy, tlaková zařízení, jednoduché tlakové nádoby, přepravitelná tlaková zařízení a AO 248 pro vybraná zařízení speciálně navrhovaná pro jaderná zařízení

Jednatel: Ing. Jan Weinfurt

Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9

Pod Hájkem 406/1, 180 00 Praha 8

Tel.: +420 296 587 201-9, fax: +420 296 587 240

e-mail: tuev-nord@tuev-nord.cz, web: www.tuev-nord.cz