Normy

HACCP


Bezpečnost potravin („Hazard Analysis and Critical Control Points“)

Historie
Systém HACCP byl vyvinut pro Americký úřad pro kosmonautiku (NASA) v počátku letů do vesmíru. Na základě tohoto systému se vyráběly bezpečné potraviny pro kosmonauty. V následujících letech se HACCP rozšířil do některých zpracovatelských potravinářských podniků a v roce 1985 ho Mezinárodní komise pro mikrobiologické specifikace potravin (ICMSF) doporučila pro kontrolu mikrobiologických rizik v potravinářském průmyslu. Postupně se tak systém rozšířil do Kanady, Austrálie a později i do Evropy. Na zasedání komise pro Codex Alimentarius (Potravní kodex) mezinárodních organizací FAO (Organizace pro potraviny a zemědělství Spojených národů) a WHO (Světová zdravotnická organizace) v roce 1993 byl schválen dokument „Kodexová směrnice pro aplikaci systému HACCP v praxi“. Tento předpis se stal základem pro směrnici, regulující systém HACCP a rámci Evropské unie – Směrnice 93/43/EHS Rady ze 14. června 1993.

Princip normy
Systém kritických bodů zajišťuje preventivní a systematický přístup k včasné identifikaci rizika zdravotní závadnosti a k zamezení jeho vzniku. Systém kritických bodů je zaměřen na klíčové faktory, které ovlivňují bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v celém potravinovém řetězci od zpracování suroviny až po prodej. Systém HACCP řídí biologická, chemická nebo fyzikální rizika, která můžou u potravin způsobit jejich znehodnocení, případně změnit potravinu na zdraví škodlivou. Se zvýšenými požadavky na zdravotní nezávadnost potravin byla zavedena dobrovolná certifikace systému kritických bodů HACCP, v některých zemích však jako povinná.

Přínos normy pro organizaci
· přináší díky standardizaci procesů zefektivnění činnosti při řízení rizik
· umožní jednotlivým výrobcům prodávat své výrobky prostřednictvím nadnárodních řetězců
· sníží riziko kontaminace potravin nebo jejich znehodnocení a tím snižuje náklady organizace na řešení případných způsobených škod, snižuje náklady na znehodnocené vstupní suroviny
· redukuje náklady spojené s vážením, balením, ochranou a označováním
· zlepší přístup státních kontrolních úřadů

Naše recenze
+
Norma je jednoduchá, srozumitelně formuluje požadavky a považujeme ji za základ systému řízení pro každou firmu, které přichází do styku s potravinami.
-
Nevýhodou se ukazuje méně propracovaný systémový přístup, který nahradil její nástupce standard ISO 22000.

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

PRO ISO NORMY

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Náš web se věnuje pouze části spektra vydaných norem a to jsou normy věnující se problematice systémů řízení. Nejznámější normou mezi veřejností je norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality, ovšem v dnešní době se v praxi uplatňuje již několik desítek systémových norem.

Věnujeme se dění kolem systémové certifikace v České republice, přinášíme základní charakteristiky v praxi uplatňovaných norem, publikujeme přehledy konzultačních a certifikačních společností. Pokračujeme v projektu zveřejňování certifikovaných společností, ovšem jedná se o velmi ztíženou práci, protože v poslední době je v zájmu certifikačních společností takové seznamy z konkurenčních důvodů nezveřejňovat.

Nezávislá poptávka

NAPIŠTE NÁM JEŠTĚ DNES

A SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Jméno a příjmení

Telefon

Email

Zpráva pro nás

<