Normy

Návod jak implementovat normu najdete zde

ISO 14001 - Systém environmentálního managementu (EMS)


Historie
Historie normy sahá do 80. let, kdy zejména v Západní Evropě a USA se začaly zpřísňovat zákony týkající se omezování emisí z průmyslové výroby. Požadavek na udržení emisních limitů pod kontrolou byl iniciačním impulsem vzniku všeobecné normy, která by řídila systém výroby podniku tak, aby dostál svým závazkům vůči životnímu prostředí. Dokonce v 90. létech v některých zemích měl podnik se zavedeným systémem podle ISO 14001 (nebo EMAS) jiný „vztah“ s kontrolními orgány než ostatní. V současné době ať již z interní potřeby mít pod kontrolou emise nebo z prestižních důvodů tvoří certifikace podle ISO 14001 téměř 15% a jedná se o druhou „nejpopulárnější“ normu.

Princip normy
Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti emisí ze své produkce (byť jen splnění zákonných limitů) a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace s úřady a veřejností, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Přínos normy pro organizaci
· Elegantní nástroj na řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí
· Vytvoření pověsti prestižního podniku v oblasti ochrany životního prostředí
· Snížení budoucích nákladů vyplývajících z plánování výrobní infrastruktury zejména s integrací se systémem řízení kvality
· Včasné rozpoznání problémů a zamezení vzniku případných havárií, efektivní řízení rizik
· Poskytnutí vyšších záruk plnění právních a jiných požadavků
· Úspora energií a materiálových zdrojů

Naše recenze
+
Norma je dobrým nástrojem jak dosáhnout splnění zákonných limitů emisí, snížit rizika vzniku neočekávaných incidentů a natolik univerzální, že se dá úspěšně aplikovat do různých odvětví lidské činnosti. Její struktura je výhodná pro integraci s jinými normami pro systémy řízení, zejména ISO 9001.
-
Mrzí nás, že kontrolní úřady ve svém přístupu nedoceňují držitele certifikátů, protože zákonitě firmy se zavedeným systémem řízení životního prostředí představují menší riziko pro případy havárií a selhání.


MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

PRO ISO NORMY

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Náš web se věnuje pouze části spektra vydaných norem a to jsou normy věnující se problematice systémů řízení. Nejznámější normou mezi veřejností je norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality, ovšem v dnešní době se v praxi uplatňuje již několik desítek systémových norem.

Věnujeme se dění kolem systémové certifikace v České republice, přinášíme základní charakteristiky v praxi uplatňovaných norem, publikujeme přehledy konzultačních a certifikačních společností. Pokračujeme v projektu zveřejňování certifikovaných společností, ovšem jedná se o velmi ztíženou práci, protože v poslední době je v zájmu certifikačních společností takové seznamy z konkurenčních důvodů nezveřejňovat.

Nezávislá poptávka

NAPIŠTE NÁM JEŠTĚ DNES

A SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Jméno a příjmení

Telefon

Email

Zpráva pro nás

<