ISO 18091:2019 - Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě

Navigace: / Domů / Systémová certifikace / ISO 18091

Mohlo by Vás zajímat

Oblast použití

Tato norma navazuje na široce používanou normu ISO 9001, která stanovuje požadavky na systémy řízení kvality v obecném použití. Norma ISO 18091:2019 je směrnice pro porozumění a implementování systému managementu kvality v místních samosprávách tak aby naplňovaly potřeby a očekávání jejich občanů a ostatních relevantních zainteresovaných stran. Cílem tohoto dokumentu je učinit politicky schůdným to, co je technicky nezbytné v místních samosprávách a jejich územích pro zajištění konzistentní a kvalitní správy a poskytování služeb. To lze docílit vytvořením vazeb mezi veřejnou správou, občany a úředníky a řešením potřeb občanů a firme způsobem implementace systému managementu kavlity.

Je aplikovatelný na všechny procesy místní samosprávy na všech úrovních (tj. strategické, takticko-manažerské a provozní) tak, aby vytvořily komplexní systém managementu kvality, který se zaměřuje na dosahování cílů místní samosprávy. Je potřeba implementovat komplexní charakter tohoto systému tak, aby se zajistilo, že všechny oblasti místní samosprávy budou mít stanovenou úroveň spolehlivosti a efektivnosti procesů.

Samotná norma obsahuje Přílohu A, která uvádí diagnostickou metodiku pro místní samosprávy k vyhodnocení rozsahu a vyspělosti jejich procesů, produktů a služeb. Příloha B uvádí procesy, které jsou nezbytné pro poskytování spolehlivých produktů a služeb zákazníkům/občanům.

Rozsah systému řízení

Rozsah aplikace normy by se měl aplikovat na agendu, kterou úředníci a zástupci místní samosprávy vykonávají ve prospěch občanů a zainteresovaných stran.  Jakýkoliv systém managementu kvality bude ovlivňován různými politikami, cíli, odlišnými způsoby práce, dostupností zdrojů a administrativními postupy, které jsou specifické pro daný kontext. Proto lze očekávat, že se detaily každého systému managementu kvality budou v každé místní samosprávě lišit. Není důležitý podrobný způsob zavádění systému managementu kvality. Rozhodující je, aby systém managementu kvality zajistil efektivní, konzistentní a spolehlivé výsledky. Je důležité, aby systém managementu kvality byl co nejjednodušší pro správné fungování a aby byl dostatečně srozumitelný pro plnění politik a cílů kvality konkrétní místní samosprávy.

Cíle a cílové hodnoty

Cílem je aby místní samospráva dosáhla úrovně, která jí umožní poskytovat místní komunitě konzistentní a shodné produkty a služby, je důležité, aby pohlédla za rámec zákonných požadavků a vedla ke zlepšení své celkové efektivnosti a účinnosti.

Podle ISO 9000 musí být organizace, aby byla úspěšná, vedena a řízena systematickým a transparentním způsobem. To také platí pro místní samosprávu, kde transparentnost a zodpovědnost vůči jejím občanům a třetím zainteresovaným stranám. Udržitelný úspěch bude pouze výsledkem zavedení komplexního systému managementu kvality, který řeší potřeby a očekávání všech zainteresovaných stran.

pozadi_pro_formular

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes

Doplňující informace k poptávce