Normy

ISO/IEC 20000

 


Management IT služeb

Historie
Krátce v návaznosti na normu upravující bezpečnost informací vzniká nový standard upravující systém řízení v oblasti služeb poskytovaných prostřednictvím informačních technologií. Norma vychází z nejlepších postupů shrnutých v publikační řadě ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Publikace v rámci ITILu obsahují nejlepší zkušenosti používané ve firmách zabývajících se informačními technologiemi.

Princip normy
Norma zavádí princip identifikace procesů, podporujících kvalitní poskytování IT služeb, jejich vymezení a vzájemné působení. Dále zavádí princip interních auditů pro získání zpětné vazby a kontinuálního zlepšování a benchmarking úrovně IT služeb. Norma se překrývá s požadavky normy ISO 9001 pro systém řízení kvality a ISO 27001 pro bezpečnost informací.

Přínos normy pro organizaci
· přináší díky standardizaci procesů zefektivnění činnosti při poskytování IT služeb a řízení IT služeb od strategie k vlastnímu poskytování IT služeb
· minimalizuje výpadky v IT struktuře a systémech
· zvyšuje kvalitu IT podpory a dostupnost IT služeb
· nastavení standardních procesů umožňuje rychlé přizpůsobení IT změnám v podnikání nebo rozdílným požadavkům zákazníků
· pomáhá získat konkurenční výhody před ostatními poskytovateli IT služeb

Naše recenze
+
Norma je spojuje výhody standardů ISO 9001 a ISO 27001 a efektivním způsobem umožňuje řídit informační systémy. Norma je ve své podstatě shrnutím všech předchozích doporučení pro efektivní řízení systémů poskytování služeb prostřednictvím IT.
-
Nevýhodou je příliš odborná terminologie, která je ve spoustě případů nesrozumitelná pro managementy firem a díky tomu firmy můžou otálet s její aplikací.

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

PRO ISO NORMY

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Náš web se věnuje pouze části spektra vydaných norem a to jsou normy věnující se problematice systémů řízení. Nejznámější normou mezi veřejností je norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality, ovšem v dnešní době se v praxi uplatňuje již několik desítek systémových norem.

Věnujeme se dění kolem systémové certifikace v České republice, přinášíme základní charakteristiky v praxi uplatňovaných norem, publikujeme přehledy konzultačních a certifikačních společností. Pokračujeme v projektu zveřejňování certifikovaných společností, ovšem jedná se o velmi ztíženou práci, protože v poslední době je v zájmu certifikačních společností takové seznamy z konkurenčních důvodů nezveřejňovat.

Nezávislá poptávka

NAPIŠTE NÁM JEŠTĚ DNES

A SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Jméno a příjmení

Telefon

Email

Zpráva pro nás

<