Normy

ISO 22000:2005


Bezpečnost potravin

Historie
Prvními předchůdci sledování bezpečnosti potravin byly státní kontroly zaměřené na hygienu a kvalitu potravin a také zejména na kontrolu látek, které byly do potravin přidávány (barviva, konzervanty apod.), které začaly svou činnost již koncem 19. století v USA. Byť se jednalo o státní dozor s celkem dostatečným rozpočtem, situace neřešila systémový přístup, protože se jednalo o namátkové kontroly. Ke konci 20. století začaly vznikat standardy pro bezpečnost potravin v potravinových řetězcích počínaje od jejich pěstování (chovu), zpracování, přepravu, skladování až po konečný prodej, jejichž vznik vyvolali koneční velkoprodejci s cílem zajistit kvalitu jimi prodávaných potravin. S ohledem na jejich nejednotnost požadavků odborná veřejnost přivítala vznik nového standardu v roce 2005, který sjednotil do té doby užívané praxe a stal se nejvíce rozvíjející se potravinářskou normou.

Princip normy
Norma specifikuje požadavky na řízení bezpečnosti potravin, kdy požaduje po výrobci, dopravci, distributorovi nebo koncovému prodejci prokázat schopnost řídit rizika ohrožující kvalitu potravin až do okamžiku jejich spotřeby. Stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti bezpečnosti informací a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu.

Přínos normy pro organizaci
· přináší díky standardizaci procesů zefektivnění činnosti při řízení rizik
· umožní jednotlivým výrobcům prodávat své výrobky prostřednictvím nadnárodních řetězců
· sníží riziko kontaminace potravin nebo jejich znehodnocení a tím snižuje náklady organizace na řešení případných způsobených škod, snižuje náklady na znehodnocené vstupní suroviny
· redukuje náklady spojené s vážením, balením, ochranou a označováním
· zlepší přístup státních kontrolních úřadů

Naše recenze
+
Norma je spojuje výhody standardů ISO 9001 a HACCP a považujeme ji za nejlépe vyváženou mezi řadou potravinářských norem.
-
Nevýhody jako vždy prokáže praxe. Norma je aplikována pouze několik let.

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

PRO ISO NORMY

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Náš web se věnuje pouze části spektra vydaných norem a to jsou normy věnující se problematice systémů řízení. Nejznámější normou mezi veřejností je norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality, ovšem v dnešní době se v praxi uplatňuje již několik desítek systémových norem.

Věnujeme se dění kolem systémové certifikace v České republice, přinášíme základní charakteristiky v praxi uplatňovaných norem, publikujeme přehledy konzultačních a certifikačních společností. Pokračujeme v projektu zveřejňování certifikovaných společností, ovšem jedná se o velmi ztíženou práci, protože v poslední době je v zájmu certifikačních společností takové seznamy z konkurenčních důvodů nezveřejňovat.

Nezávislá poptávka

NAPIŠTE NÁM JEŠTĚ DNES

A SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Jméno a příjmení

Telefon

Email

Zpráva pro nás

<