ISO 22301 - Systémy managementu kontinuity podnikání (BCMS)

Návod jak implementovat normu naleznete zde

Navigace: / Domů / Systémová certifikace / ISO 22301

Mohlo by Vás zajímat

ISO 22301 je mezinárodní standard pro systémy řízení kontinuity podnikání (BCMS). Norma svými požadavky určuje rámec, který organizacím umožní plánovat, vyvíjet a implementovat opatření k prevenci, reakci na nežádoucí a rušivé incidenty a postup jak je eliminovat a obnovit výchozí stav. Cílem normy ISO 22301 je pomoci organizacím udržovat a řídit jejich provoz a zajistit rychlou obnovu v případě incidentu, který by mohl narušit nebo ohrozit jejich podnikání. Norma zmiňuje širokou škálu rušivých incidentů jako jsou např.

 • přírodní katastrofy (zemětřesení, vichřice, povodně nebo sesuvy půdy)
 • požáry s následkem poškození infrastruktury a výrobního zařízení
 • technické poruchy výrobních zařízení
 • výpadky elektřiny nebo selhání počítačové sítě
 • bezpečnostní incidenty, jako je útok hackerů nebo teroristický útok
 • poruchy v dodavatelském řetězci, jako je selhání dodávek surovin nebo komponentů
 • zdravotní krize jako je pandemie
 • sociální konflikty nebo protesty, které mohou ovlivnit fungování organizace
 • úmyslné protiprávní jednání zaměstnanců s cílem poškodit organizaci
 • únik dat a citlivých obchodních údajů

Norma poskytuje návod, jak provádět hodnocení rizik, vyvíjet pohotovostní plány a testovat a udržovat BCMS. Zahrnuje také požadavky na řízení BCMS, včetně stanovení politiky kontinuity provozu a jmenování manažera kontinuity provozu.

Výhody implementace ISO 22301

Správnou implementací BCMS organizace může získat následné výhody:

 • Zvýšení odolnosti organizace vůči výše uvedeným rušivým incidentům.
 • Zlepšení schopnosti reagovat na tyto incidenty, pokud nastanou.
 • Snížení finančních ztrát v důsledku rychlého a efektivního zvládání rušivých incidentů.
 • Zlepšení pověsti a důvěryhodnosti ze strany zákazníků a partnerů, protože organizace může prokázat, že má dobře připravené plány pro případ nečekaných událostí a také demonstrovat, že sama nezpůsobí výpadky v dodavatelském řetězci.
 • Zlepšení schopnosti komunikovat se zákazníky a ostatními zúčastněnými stranami v případě incidentů.
 • Pomoc při splnění zákonných požadavků, kdy národní legislativa může vyžadovat existenci plánů pro případ nečekaných událostí
pozadi_pro_formular

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes

Doplňující informace k poptávce