Normy

Návod jak implementovat normu najdete zde

ISO 22301 - systémy managementu kontinuity podnikání (BCMS)

 

ISO 22301 je mezinárodní standard pro systémy řízení kontinuity podnikání (BCMS). Norma svými požadavky určuje rámec, který organizacím umožní plánovat, vyvíjet a implementovat opatření k prevenci, reakci na nežádoucí a rušivé incidenty a postup jak je eliminovat a obnovit výchozí stav. Cílem normy ISO 22301 je pomoci organizacím udržovat a řídit jejich provoz a zajistit rychlou obnovu v případě incidentu, který by mohl narušit nebo ohrozit jejich podnikání. Norma zmiňuje širokou škálu rušivých incidentů jako jsou např.

 • přírodní katastrofy (zemětřesení, vichřice, povodně nebo sesuvy půdy)
 • požáry s následkem poškození infrastruktury a výrobního zařízení
 • technické poruchy výrobních zařízení
 • výpadky elektřiny nebo selhání počítačové sítě
 • bezpečnostní incidenty, jako je útok hackerů nebo teroristický útok
 • poruchy v dodavatelském řetězci, jako je selhání dodávek surovin nebo komponentů
 • zdravotní krize jako je pandemie
 • sociální konflikty nebo protesty, které mohou ovlivnit fungování organizace
 • úmyslné protiprávní jednání zaměstnanců s cílem poškodit organizaci
 • únik dat a citlivých obchodních údajů

Norma poskytuje návod, jak provádět hodnocení rizik, vyvíjet pohotovostní plány a testovat a udržovat BCMS. Zahrnuje také požadavky na řízení BCMS, včetně stanovení politiky kontinuity provozu a jmenování manažera kontinuity provozu.

Výhody implementace ISO 22301

Správnou implementací BCMS organizace může získat následné výhody:

 • Zvýšení odolnosti organizace vůči výše uvedeným rušivým incidentům.
 • Zlepšení schopnosti reagovat na tyto incidenty, pokud nastanou.
 • Snížení finančních ztrát v důsledku rychlého a efektivního zvládání rušivých incidentů.
 • Zlepšení pověsti a důvěryhodnosti ze strany zákazníků a partnerů, protože organizace může prokázat, že má dobře připravené plány pro případ nečekaných událostí a také demonstrovat, že sama nezpůsobí výpadky v dodavatelském řetězci.
 • Zlepšení schopnosti komunikovat se zákazníky a ostatními zúčastněnými stranami v případě incidentů.
 • Pomoc při splnění zákonných požadavků, kdy národní legislativa může vyžadovat existenci plánů pro případ nečekaných událostí

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

PRO ISO NORMY

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Náš web se věnuje pouze části spektra vydaných norem a to jsou normy věnující se problematice systémů řízení. Nejznámější normou mezi veřejností je norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality, ovšem v dnešní době se v praxi uplatňuje již několik desítek systémových norem.

Věnujeme se dění kolem systémové certifikace v České republice, přinášíme základní charakteristiky v praxi uplatňovaných norem, publikujeme přehledy konzultačních a certifikačních společností. Pokračujeme v projektu zveřejňování certifikovaných společností, ovšem jedná se o velmi ztíženou práci, protože v poslední době je v zájmu certifikačních společností takové seznamy z konkurenčních důvodů nezveřejňovat.

Nezávislá poptávka

NAPIŠTE NÁM JEŠTĚ DNES

A SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Jméno a příjmení

Telefon

Email

Zpráva pro nás

<