Normy

Návod jak implementovat normu najdete zde

ISO 37001 - Systémy protikorupčního managementu

 

Transparentnost a důvěra. Jakákoliv organizace musí stát na těchto základech, protože tímto významně snižuje riziko svého ohrožení ve smyslu ztráty svých zakázek nebo dokonce svého zániku. Norma ISO 37001 významně pomáhá nastavit vnitřní procesy organizace tak, aby se na všech úrovních řízení snížilo riziko korupce nebo i podezření z netransparentního chování.

 

Tento mezinárodní standard je vhodný pro organizace všech typů a velikostí. Umožňuje předcházet, odhalovat a efektivně řešit korupci, pokud k ní dochází nebo jen existuje riziko jejího vzniku. Hlavními nástroji jsou jmenováním osoby, která bude dohlížet na dodržování procesů protikorupčních opatření, bude plánovat a provádět školení, vytvářet analýzu rizik a podílet se na řízení projektů s obchodními partnery. Dalším nástrojem je efektivní finanční a informační kontrola, ohlašovací a vyšetřovací postupy.

 

Při implementaci požadavků normy ISO 37001 a ověřením akreditovaným certifikačním orgánem můžete dosáhnout eliminaci různých typů korupčních rizik a získat vyšší důvěru svých partnerů:

 

- deklarujete, že samotná organizace neuplácí a všechny kontrakty jsou uzavírány transparentně

 

- omezíte samotné zaměstnance, kteří jednají jménem organizace, aby neměli motivaci uzavírat kontrakty "nestandartními" způsoby

 

- identifikujete uplácení realizované přes zprostředkovatele nebo třetí stranou, která se kontraktu účastní

 

- posílíte pozici své organizace ve výběrových řízeních

 

- zvýšíte prestiž organizace, i když se pohybuje z pohledu korupce v mediálně "známějších" oborech nebo zemích 

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

PRO ISO NORMY

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Náš web se věnuje pouze části spektra vydaných norem a to jsou normy věnující se problematice systémů řízení. Nejznámější normou mezi veřejností je norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality, ovšem v dnešní době se v praxi uplatňuje již několik desítek systémových norem.

Věnujeme se dění kolem systémové certifikace v České republice, přinášíme základní charakteristiky v praxi uplatňovaných norem, publikujeme přehledy konzultačních a certifikačních společností. Pokračujeme v projektu zveřejňování certifikovaných společností, ovšem jedná se o velmi ztíženou práci, protože v poslední době je v zájmu certifikačních společností takové seznamy z konkurenčních důvodů nezveřejňovat.

Nezávislá poptávka

NAPIŠTE NÁM JEŠTĚ DNES

A SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Jméno a příjmení

Telefon

Email

Zpráva pro nás

<