Normy

ISO 3834:2006


Procesy svařování

Historie
Svařování je zvláštní proces, kdy kvalita konečného sváru nemůže být prokázána závěrečnou zkouškou. Tímto vznikl základní požadavek na kontrolu celého výrobního procesu, během kterého se kontroluje řada pomocných parametrů s cílem zajištění kvality sváru. S většími nároky na systém řízení kvality dodavatelů a výrobců tlakových a plynových zařízení, automobilových komponentů a jiných zařízení s vysokou mírou rizika, kteří ve svých procesech zabezpečují i proces svařování, byl společnou pracovní skupinou Evropské spolupráce pro akreditaci – EA a Evropskou federací pro svařování, spojování a řezání – EWF – vypracován dokument EA – 6/02, jehož účelem je poskytnout základ pro harmonizaci posuzování výrobců, aplikujících procesy svařování.
Princip normy
Norma má označení ISO 3834-1 až 4 „Požadavky na kvalitu při svařování“, tedy má čtyři části. Definuje požadavky na kvalitu při svařování jak při výrobě, tak i na montážích. Nese prvky normy systémové i normy pro certifikaci výrobkovou.
Přínos normy pro organizaci
· prokázání závazku plnění zákonných požadavků
· zajištění stálosti výrobního procesu svařování a tím i stabilní a vysokou kvalitu vyráběných výrobků
· zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
· zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci, zvláště pak v procesech svařování;
· optimalizace a redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
· zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů k výrobci, který zabezpečuje procesy svařování
Naše recenze
+
Norma je velmi konkrétní a při dodržení jejich požadavků má výrobce garantován vysoký standard svařovacího procesu.
-
Možná trochu menší nejasnost pro certifikace, kdy se má jednat o systémové nebo výrobkové certifikace, tedy menší možnost integrace se systémovými normami.

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

PRO ISO NORMY

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Náš web se věnuje pouze části spektra vydaných norem a to jsou normy věnující se problematice systémů řízení. Nejznámější normou mezi veřejností je norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality, ovšem v dnešní době se v praxi uplatňuje již několik desítek systémových norem.

Věnujeme se dění kolem systémové certifikace v České republice, přinášíme základní charakteristiky v praxi uplatňovaných norem, publikujeme přehledy konzultačních a certifikačních společností. Pokračujeme v projektu zveřejňování certifikovaných společností, ovšem jedná se o velmi ztíženou práci, protože v poslední době je v zájmu certifikačních společností takové seznamy z konkurenčních důvodů nezveřejňovat.

Nezávislá poptávka

NAPIŠTE NÁM JEŠTĚ DNES

A SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Jméno a příjmení

Telefon

Email

Zpráva pro nás

<