Normy

ISO 45001:2018

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Historie
ISO 45001 byla vydána 12. března 2018 a je novým mezinárodním standardem pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Vydání normy ISO 45001 v roce 2018 je za poslední dobu pravděpodobně nejvýznamnější událostí pro manažery a pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato nová norma, která v průběhu 3 let nahradí OHSAS 18001, se řídí přístupem jiných systémů řízení jako jsou ISO 14001 a ISO 90001 a má zvýšený důraz na závazek managementu, zapojení pracovníků a řízení rizik.

Princip normy
ISO 45001 specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OH&S) a poskytuje návod a postupy, které organizacím umožňují vytvářet bezpečná pracoviště pomocí prevencí pracovních úrazů, onemocnění a smrtelných úrazů a aktivním zlepšováním výkonnosti BOZP. ISO 45001 je platná pro všechny organizace na celém světě bez ohledu na jejich velikost, typ nebo předmět činnosti.

Klíčové rozdíly mezi ISO 45001 a OHSAS 18001
Celkový záměr obou norem je vytvořit rámec pro prevenci úrazů, onemocnění a smrtelných úrazů zaměstnanců.
Také cyklus PDCA zůstává základním principem provozu v obou normách.
Mnoho požadavků, které jsou součástí OHSAS 18001, bylo přeneseno a rozšířeno do nové normy ISO 45001, včetně požadavků na
. politiku,
. identifikaci právních a jiných požadavků,
. zlepšení cílů,
. zvyšování povědomí,
. způsobilost,
. prostředky potřebné na podporu systému
. monitorování, měření a analýzu výkonu a zlepšování BOZP

Struktura ISO 45001 je založena na příloze, která má je rámcem používaným v jiných normách systému řízení ISO, což usnadňuje a zefektivňuje implementaci integrovaných systémů.
Závazek managementu: ISO 45001 vyžaduje organizační začlenění OH&S do celkového systému řízení organizace, což vyžaduje, aby vedení převzalo silnější vedoucí úlohu v oblasti BOZP.
Zapojení pracovníků: ISO 45001 vyžaduje školení a vzdělávání zaměstnanců za účelem identifikace rizik a vytvoření efektivního programu bezpečnosti s cílem zapojení širší účasti zaměstnanců.

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

PRO ISO NORMY

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Náš web se věnuje pouze části spektra vydaných norem a to jsou normy věnující se problematice systémů řízení. Nejznámější normou mezi veřejností je norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality, ovšem v dnešní době se v praxi uplatňuje již několik desítek systémových norem.

Věnujeme se dění kolem systémové certifikace v České republice, přinášíme základní charakteristiky v praxi uplatňovaných norem, publikujeme přehledy konzultačních a certifikačních společností. Pokračujeme v projektu zveřejňování certifikovaných společností, ovšem jedná se o velmi ztíženou práci, protože v poslední době je v zájmu certifikačních společností takové seznamy z konkurenčních důvodů nezveřejňovat.

Nezávislá poptávka

NAPIŠTE NÁM JEŠTĚ DNES

A SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Jméno a příjmení

Telefon

Email

Zpráva pro nás

<