ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energiemi (EnMS)

Návod jak implementovat normu naleznete zde

Navigace: / Domů / Systémová certifikace / ISO 50001

Mohlo by Vás zajímat

Historie

Bylo jen otázkou času, kdy při rostoucích cenách energií doplní rodinu norem další norma postavena na principu řízení systému. Podle různých studií dokáže přispět k desítkám procent úspor primárně ve spotřebě elektrické energie, která je charakteristická pro hlavní výrobní proces a také i ve spotřebě plynu a tepla vyplývající z optimalizace využití budov a jejich zateplení.

Princip normy

Norma zavádí principy analýzy stávajících výrobních procesů, přehodnocení jejich využití, optimalizaci, optimalizaci ve využití výrobních prostor, lidských zdrojů. Věnuje se systému řízení hospodaření s energiemi s cílem zajistit jejich optimální využití a tím dosažení úspor. Stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti energetické politiky a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu.

Přínos normy pro organizaci

  • Primárně přináší výrazné úspory energií v hlavním výrobním procesu a tím bezprostředně náklady firmy
  • Pomáhá optimalizovat využití výrobního zařízení s cílem nižší spotřeby
  • Pomáhá optimalizovat organizaci práce s cílem úspor za vytápění, klimatizaci a osvětlení
  • Umožňuje ovlivnit budoucí spotřebu při plánování budoucích výrobních kapacit
  • Potvrzuje význam integrace a optimalizace systémů řízení kvality, hospodaření s energiemi a ochrany životního prostředí

Naše recenze

+
Norma je vynikajícím nástrojem pro jakoukoliv firmu pro výraznou úsporu energie a naše zkušenosti sic z krátké doby to potvrzují.
-
S ohledem na nedávné narození normy musíme počkat i na odhalení jejich nedostatků.

pozadi_pro_formular

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes

Doplňující informace k poptávce