Návod jak implementovat normu najdete zde

ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energiemi (EnMS)

Historie

Bylo jen otázkou času, kdy při rostoucích cenách energií doplní rodinu norem další norma postavena na principu řízení systému. Podle různých studií dokáže přispět k desítkám procent úspor primárně ve spotřebě elektrické energie, která je charakteristická pro hlavní výrobní proces a také i ve spotřebě plynu a tepla vyplývající z optimalizace využití budov a jejich zateplení.

Princip normy

Norma zavádí principy analýzy stávajících výrobních procesů, přehodnocení jejich využití, optimalizaci, optimalizaci ve využití výrobních prostor, lidských zdrojů. Věnuje se systému řízení hospodaření s energiemi s cílem zajistit jejich optimální využití a tím dosažení úspor. Stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti energetické politiky a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu.

Přínos normy pro organizaci

  • Primárně přináší výrazné úspory energií v hlavním výrobním procesu a tím bezprostředně náklady firmy
  • Pomáhá optimalizovat využití výrobního zařízení s cílem nižší spotřeby
  • Pomáhá optimalizovat organizaci práce s cílem úspor za vytápění, klimatizaci a osvětlení
  • Umožňuje ovlivnit budoucí spotřebu při plánování budoucích výrobních kapacit
  • Potvrzuje význam integrace a optimalizace systémů řízení kvality, hospodaření s energiemi a ochrany životního prostředí

Naše recenze

+
Norma je vynikajícím nástrojem pro jakoukoliv firmu pro výraznou úsporu energie a naše zkušenosti sic z krátké doby to potvrzují.
-
S ohledem na nedávné narození normy musíme počkat i na odhalení jejich nedostatků.

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes

Jméno a příjmení

Telefon

Email

Zpráva pro nás

<