ISO 9001 - Systém managementu kvality (QMS)

Návod jak implementovat normu naleznete zde

Navigace: / Domů / Systémová certifikace / ISO 9001

Mohlo by Vás zajímat

Historie

Vznik systému řízení kvality má svůj původ ve 20. létech minulého století, kdy s rozšířením sériové výroby vznikal požadavek na zavedení systému, který by udržel neměnnou kvalitu výroby a aniž by byl testován každý výrobek. První publikované zásady se objevily po druhé světové válce, ale přístup byl rozdílný v závislosti na teritoriu (USA. Evropa, Japonsko) i podle jednotlivých korporací.

Samotná norma ISO 9001 má svůj původ ve Velké Británii v 80. létech, kdy se rozšířila po celé Evropě a vytvořila tradici ověřování jejího plnění nezávislými certifikačními společnostmi. Zatímco na přelomu roku 2000 pocházelo více než 60% certifikovaných společností z Evropy, dnes většinu certifikátů drží firmy z Asie.

Princip normy

Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu.

Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Přínos normy pro organizaci:

  • Udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům
  • Možnost optimalizovat náklady – snížení provozních nákladů, snížení nákladů na nekvalitní výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů
  • Pomocí efektivně nastavených procesů navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků
  • Díky poskytování vysoce kvalitní produkce možnost získání nejnáročnější zákazníky a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti
  • Možnost účastnit se výběrových řízení o velké zakázky především ve státní správě
  • Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
  • Zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé organizace
  • Zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů
  • Vytvoření systému pružně reagujícího na změny požadavků trhu, jednotlivých zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. při zavádění nových technologií, organizačních změn apod.)

Naše recenze

+
Norma je natolik univerzální a vyvážená, že se dá úspěšně aplikovat do různých odvětví lidské činnosti zaměřené na produkci kvalitních výrobků nebo služeb, přičemž je využívána již 25 let pouze s jednou výraznou změnou (posílení role marketingu).
-
Za negativní považujeme dopad povinnosti „mít certifikát“ pro výběrová řízení, kdy spousta malých firem udržuje systém řízení kvality pouze formálně za tímto účelem, a tím shazuje v očích odborné veřejnosti její nedocenitelný přínos pro ekonomiku. Toto vidíme v blízké budoucnosti jako prioritní úkol akreditačních orgánů, aby se navrátila určitá důvěra.

pozadi_pro_formular

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes

Doplňující informace k poptávce