Normy

ISO 9001:2015


Proč vznikla revize normy ISO 9001?
Pokud pomineme významnou skutečnost, že požadavkem mezinárodní organizace ISO je, aby všechny normy byly jednou za 5 let revidovány, hlavním důvodem revize nejznámější normy pro management kvality byly změny v podnikatelském a společenském prostředí a také změna vnímání přínosu této normy.
Norma ISO 9001:2015 byla vytvářena s cílem reagovat na změnu prostředí a reflektovat zkušenosti z dlouholeté aplikace stávající verze.

Jaké jsou cíle a významné změny novelizace 2015?
. udržení významu a hodnot pro podniky a jejich klienty
. větší kompatibilita s ostatními normami systémů řízení
. vyšší provázanost na všeobecný systém řízení firmy a vyšší praktické využití
. zavedení systému řízení rizik
. reflexe skutečnosti, že stále více aktivit se přesunuje z oblasti výroby do oblasti poskytování služeb
. reagovat na stále rychlejší změny tržního prostředí a reakce na trhem požadované inovace
. propojení s marketingem firmy, tedy schopnosti ještě lépe uspokojovat zákazníky
. zvýšení flexibilitu v používání řídící dokumentace včetně nejmodernějších softwarových a audiovizuálních moderních metod
. zajištění stability normy na další období 10 let
REVIZE NORMY ISO 9001
Základní znalosti procesního přístupu k managementu kvality, strukturovaná přehled o požadavcích normy ISO 9001:2015.
Více na: www.bvtraining.cz/

Změna struktury ISO 9001:2015
Nová norma má následujíc í strukturu, která se více přibližuje ostatním normám systémů řízení:
1. Předmět normy
2. Normativní odkazy
3. Termíny a definice
4. Kontext a návaznosti organizace
5. Vedení
6. Plánování
7. Podpora
8. Realizace
9. Hodnocení výkonnosti
10. Zlepšování

Naše recenze
+
Norma požaduje větší propojenost obecného managementu firmy a systému řízení kvality. Což bude znamenat vyšší zapojení top managementu do tvorby politiky a cílů a zejména odstranění formálních procedur udržovaných pouze z důvodu certifikace. Na druhou stranu pro splnění těchto požadavků bude muset organizace provést určité změny v oblasti obecného managementu a pravomocí.
Norma více vyžaduje definování požadavků zákazníků a zainteresovaných stran. Tím dojde ke zvýšení vnímání toho, co přesně požaduje trh a zainteresované strany.
Velmi významným korkem je zavedení systému řízení rizik, který velmi moderním a sofistikovaným způsobem pomůže určit hlavní priority organizace a potlačit nevýznamné historicky zavedené procesy a činnosti.
-
Za negativní považujeme pouze to, že oproti očekávání některé požadavky normy ztratily určitou míru konkrétnosti v oblasti definování pravomocí a povinností, což napravují určitým způsobem až Přílohy normy.

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

PRO ISO NORMY

ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Náš web se věnuje pouze části spektra vydaných norem a to jsou normy věnující se problematice systémů řízení. Nejznámější normou mezi veřejností je norma ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality, ovšem v dnešní době se v praxi uplatňuje již několik desítek systémových norem.

Věnujeme se dění kolem systémové certifikace v České republice, přinášíme základní charakteristiky v praxi uplatňovaných norem, publikujeme přehledy konzultačních a certifikačních společností. Pokračujeme v projektu zveřejňování certifikovaných společností, ovšem jedná se o velmi ztíženou práci, protože v poslední době je v zájmu certifikačních společností takové seznamy z konkurenčních důvodů nezveřejňovat.

Nezávislá poptávka

NAPIŠTE NÁM JEŠTĚ DNES

A SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Jméno a příjmení

Telefon

Email

Zpráva pro nás

<