Ostatní normy

BSCI
Business Social Compliance Initiative

BSCI je iniciativa Asociace zahraničního obchodu – FTA, jejímž cílem je zajistit, aby na trh byly dodávány jen výrobky, při jejichž výrobě a distribuci jsou respektovány základní pracovně právní a etické zásady. To znamená, že lidé vyrábějící určitý výrobek mají zajištěny základní pracovní podmínky, ochranu zdraví a ochranu základní lidské důstojnosti.

SA8000
Certifikace sociální odpovědnosti

Jedná se o certifikační schéma organizace Social Accountability International. SA8000 vychází ze zásad mezinárodních norem týkajících se pracovních podmínek, které jsou obsaženy v úmluvách Mezinárodní organizace práce (ILO), Všeobecné deklaraci lidských práv OSN a v Úmluvě o právech dětí. Hlavní pozornost SA8000 je zaměřena na zlepšování pracovních podmínek po celém světě. Jedná se o podobný předpis jako je BSCI.

IRIS
Certifikace systému kvality v oblasti železničního průmyslu (International Railway Industry Standard)

Jedná se o speciální požadavky na systém managementu kvality dodavatelů pro výrobce železničních zařízení a prostředků. Předpisy vychází z rozšíření požadavků normy ISO 9001:2008 mezinárodní pracovní skupinou expertů pro sektor železničního průmyslu (UNIFE) vydány souhrnně jako norma IRIS.

EN 15085:2007
Kvalita svařovacích procesů kolejových vozidel

Standard definující certifikační a jakostní požadavky na výrobce, kteří provádějí svařování při výrobě nových konstrukcí a při opravách kolejových vozidel. Tato řada norem poskytuje provázanost mezi výkonovými požadavky stanovenými pro konstrukci, nutnost odpovídající jakosti svarů při výrobě a následné aplikace požadovaných typů kontrol kvality výroby. Jedná se o kombinaci systémové a výrobkové normy.

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes

Jméno a příjmení

Telefon

Email

Zpráva pro nás

<